Terasse på karnap

Før:

IMG_3398 IMG_3399 IMG_3400

Under: 

IMG_3401 IMG_3402 IMG_3403 IMG_3404

Efter:

IMG_3620 IMG_3621